Darom/juosta
Įspūdingame renginyje – regalijos mažeikiškiui

Spalio 3-iąją Vilniaus universitete vyko LDK istorinės atminties organizacijų iškilmingas šventinis renginys – suvažiavimas, skirtas Didžiojo Vilniaus Seimo 110-osioms jubiliejinėms metinėms paminėti.

Suvažiavime dalyvavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (toliau – LDK) Atminties Rūmų, LDK Kilmingųjų Susivienijimo, LDK Kilmingųjų Palikuonių Bendrijos, Šv.Vaitiekaus (Adalberto) Riterių Ordino, Lietuvos Genealogijos ir Heraldikos Draugijos, Lietuvos Totorių Bendruomenių Sąjungos, Lietuvos Bajorų Karališkosios Sąjungos ir jos padalinių atstovai bei kiti garbūs svečiai.

 

Renginio metu Šv. Jonų bažnyčioje pasirašyta Bedradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos (LBKS ir LDK Atminties Rūmai), Baltarusijos ir Ukrainos kilmingųjų organizacijų. Taip siekiama įgyti tarptautinį pripažinimą ir skleisti Europai žinią apie LDK. Renginyje dalyvavo ir Lenkijos atstovai, tačiau jie neturėjo įgaliojimo pasirašyti sutartį.

Už vaisingą ir nuoseklų istorinį tiriamąjį darbą bei asmeninį indėlį, atkuriant LDK kilmingųjų luomą, tiriant LDK kilmingų giminių gyvenimus, mažeikiškis bajoras Kazys Strazdauskas (herbas Jastrebiec – Vanagas) apdovanotas LDK Atminties Komandoro Ordinu. Mažeikiškis vienintelis iš Žemaitijos krašto, įskaitant ir Klaipėdą, sulaukė tokio aukšto įvertinimo ir pagerbimo.

Tame pačiame renginyje istorinės atminties organizacijų pasirašytu pareiginiu tituliniu Dekretu, K. Strazdauskui skiriamas Telšių Rotmistro titulas.

„Būdui žemaičių“ K.Strazdauskas papasakojo, kad pagal anksčiau LDK galiojusią tvarką ir padalinimą paskirtas teritorijas valdė Kaštelionai ir Taurininkai, o Bajorų pulkams vadovavo Rotmistrai.

Paklausus, kokie pirmieji įspūdžiai ir mintys aplanko, sulaukus tokio kilmingųjų bendrijų įvertinimo, K.Strazdauskas atsakė paprastai: „Aš mėgstu istoriją ir tam skiriu daug savo laisvo laiko. Mano pagrindinis tiriamasis laikotarpis XIV–XV amžiai, tačiau vien tuo laikotarpiu neapsiriboju. Vilniuje įvykęs suvažiavimas atveria naują bajorijos istorijos puslapį. Tai leis plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą ir pripažinimą, o Europa turės puikią progą daugiau sužinoti apie LDK ir šiandieninius jos palikuonis bei tradicijų tęsėjus. Nemanau, kad mano gyvenimas kažkaip pasikeis, nes gyvenu ir dirbu kaip ir kiekvienas lietuvis. Gerai, kad savame krašte, gerai, kad yra jėgų ir sveikatos. Svarbiausia, kad dar turiu daug įdomių sumanymų.“

Vytas ALEKNAVIČIUS

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode