Darom/juosta
Vyko susitikimas su dėstytojais ir studentais

  Trečiadienį atsinaujinusiame Mažeikių muziejuje svečiai iš Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto supažindino su kuriamo Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centro veikla bei papasakojo apie baldų restauravimo ypatumus. Taip pat oficialiai atidaryta restauruotų baldų ekspozicija muziejuje.

 Pristatė projektą

      Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto dekanas Ramūnas Banys pasidžiaugė nuoširdžiu ilgalaikiu bendradarbiavimu su Mažeikių muziejumi. Pristatydamas Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centrą, R. Banys sakė: „Centro idėja kilo vykdant mūsų fakulteto veiklą, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, muziejais, savivaldybėmis, privačiomis ir verslo įstaigomis. Kai atsirado galimybė teikti paraišką centro steigimui, mes šia galimybe pasinaudojome. Mūsų tikslas – prisidėti prie Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimo sudarant sąlygas vykdyti kultūros paveldo tyrimus ir edukacinę veiklą Žemaitijos regione.“

      Pasak Telšių fakulteto dekano, įgyvendinant projektą, suremontuotos ir centrui pritaikytos VDA Telšių galerijos pagalbinės patalpos, kurios anksčiau buvo tik iš dalies išnaudojamos, galerijos ekspozicijų salės pritaikytos visuomeninei bei edukacinei veiklai. Įsigyti baldai ir visa reikalinga įranga. Nuo birželio čia jau dirba 4 specialistai, kurie vykdo paveldo tyrimus, atlieka medinio paveldo restauravimo darbus, konsultuoja įmones ir privačius asmenis paveldo tvarkymo ir priežiūros klausimais, vykdo projektinę ir edukacinę veiklą. Čia kursinius ir baigiamuosius darbus atlieka fakulteto studentai.

Papasakojo apie restauravimą

      Apie baldų restauravimą pasakojo studentas Dovydas Ušinskas, kurio restauruota kanapa eksponuojama muziejuje. Pasak jo, tai gana sunkus darbas, nes būtina pirmiausia baldą ištyrinėti, nustatyti, iš kokių medžiagų jis pagamintas, kam priklausė, kokio jis yra laikotarpio.

     Ištyrinėjus tenka derinti tokias pat medžiagas, dėlioti po gabaliuką. „Negali būti kitokia mediena, nei pagamintas baldas, taip pat detalės nededamos visos ištisai, o dėliojama po gabaliuką. Be medienos, būtina parinkti tokį pat ar labai panašų audeklą, jei neįmanoma rasti tokio paties, nes dažnai jis būna nebegaminamas“, – pasakojo D. Ušinskas.

Atidarė parodą

      Parodos atidaryme apie čia eksponuojamus baldus papasakojo VDA Telšių fakulteto Baldų dizaino ir restauravimo studijos vadovė docentė Laima Mikalauskienė. Pasak jos, muziejuje eksponuojami baldai – tai studentų diplominiai darbai, kurie daromi su kompetentingų dėstytojų, diplominių darbų vadovų priežiūra: „Šių darbų restauravimui vadovavo dėstytojas restauratorius Ramūnas Balsevičius.“

      L. Mikalauskienė pasidžiaugė muziejų pozicija bendradarbiaujant su fakultetu: „Mūsų geografija plečiasi. Pradėjome nuo „Alkos“ muziejaus, kuris arčiausiai mūsų. Muziejai darosi atviresni, pereina iš saugojimo į eksponatų prikėlimą, demonstravimą. Ši ekspozicija yra geras bendradarbiavimo pavyzdys. Centro dėka pagerės ne tik darbo sąlygos, bet ir bendradarbiavimas.“

Sodo baldai

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode