Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė

- Pradėti tyrimą dėl Andriaus Bautronio elgesio

Komisija aiškinsis, ar Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys Andrius Bautronis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti.

Bus tiriamos aplinkybės, kuomet politikas 2015 m. rugsėjį galimai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant sprendimą „Dėl Raseinių rajono kultūros centro etatų normatyvų patvirtinimo“, o šių metų sausį – pripažįstant minėtą sprendimą netekusiu galios Raseinių rajono savivaldybės komitetuose bei taryboje.

Komisija taip pat aiškinsis, ar A. Bautronis tinkamai laikėsi privačių interesų deklaravimo tvarkos.

- Pradėti tyrimą dėl Audriaus Zalatoriaus elgesio

Komisija aiškinsis, ar Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narys Audrius Zalatorius nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti.

Pranešama, jog politikas 2015 m. lapkritį dalyvavo Panevėžio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimą, kuriuo savivaldybės administracijai iš savivaldybės biudžeto lėšų pavesta nupirkti Panevėžio rajone esantį pastatą socialinio būsto fondui plėtoti. Nurodoma, jog pastarasis priklauso A. Zalatoriaus vadovaujamai bendrovei UAB „Upytės eksperimentinis ūkis“.

- Pradėti tyrimą dėl Artūro Skausmenio, Zenono Streikaus, Algimanto Šiaučiulio ir Lino Urmanavičiaus elgesio

Komisija aiškinsis, ar Druskininkų savivaldybės tarybos nariai Artūras Skausmenis, Zenonas Streikus, Algimantas Šiaučiulis ir Linas Urmanavičius nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti.

Grupė Druskininkų savivaldybės tarybos narių pranešė, jog politikai, dalyvaudami asociacijos „Druskininkų klubas“ veikloje, pernai birželį balsavo už savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo buvo patenkintas minėto klubo prašymas dalyvauti steigiant Druskininkų miesto vietos veiklos grupę.

Taip pat Komisija aiškinsis aplinkybes, kuomet A. Skausmenis 2014 m. vasarį dalyvavo Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimą, kuriuo skirtas finansavimas tuo metu jo svainės vadovautam Druskininkų teatrui „Niša“.

 

- Praplėsti dėl Ričardo Malinausko elgesio atliekamo tyrimo ribas

Komisija nusprendė praplėsti jau atliekamo tyrimo ribas dėl Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko veiksmų.

Papildomai bus vertinama grupės Druskininkų savivaldybės tarybos narių pranešta informacija, kad pernai birželį, būdamas asociacijos „Druskininkų klubas“ valdybos nariu, R. Malinauskas balsavo už savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo buvo patenkintas minėto klubo prašymas dalyvauti steigiant Druskininkų miesto vietos veiklos grupę.

Primename, kad Komisija tiria, ar politikas nusišalino nuo sprendimų, susijusių su UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras „Aqua“, kadangi ten dirbo jo duktė.

- Nepradėti tyrimo dėl Virginijos Baltraitienės ir Viliaus Martusevičiaus elgesio

Komisija nusprendė nepradėti tyrimo dėl žemės ūkio ministrės Virginijos Baltraitienės ir buvusio žemės ūkio viceministro Viliaus Martusevičiaus elgesio.

Komisijai atsiųstame pranešime remtasi žiniasklaidoje pateikta informacija, esą Žemės ūkio ministerijos valdoma Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra skurstantiems asmenims skirtus maisto produktus nupirko beveik dvigubai brangiau, nei vidutinė jų rinkos kaina. Teigta, jog konkursą dėl pirkimo laimėjo UAB „Sanitex“, kuriai prekes tiekia koncerno „Vikonda“ valdomas UAB „Kėdainių konservų fabrikas“. Pranešime atkreiptas dėmesys, jog ministrę ir buvusį viceministrą į pareigas delegavo Darbo partija.

Komisija pažymi, jog pranešime nėra duomenų nei apie V. Baltraitienės ir V. Martusevičiaus dalyvavimą skundžiamų viešųjų pirkimų procedūrose, nei apie jų turėtą tiesioginį ir akivaizdų suinteresuotumą maisto produktų pirkimo laimėtoja. Tai, kad V. Baltraitienė priklauso tai pačiai politinei partijai, kaip ir viešojo konkurso laimėtojo tiekėjo akcininkas, negali būti laikoma interesų konfliktą ministrei keliančiomis aplinkybėmis, nes šiuo atveju Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas aiškinamas pernelyg plačiai. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nuomone, priklausymas tam tikrai politinei partijai gali reikšti bendrus politinius interesus, tačiau ši aplinkybė savaime nerodo valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens privataus intereso jo partijos bendražygio atžvilgiu.

Pagal teismų formuojamą praktiką, darbovietę pakeitęs valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo dar 12 mėnesių laikomas turintis sąsajų su ankstesne darbo vieta. Taigi tai, kad V. Martusevičius prieš 16 metų dirbo koncernui „Vikonda“ priklausančioje įmonėje taip pat negali būti laikoma interesų konfliktą keliančia aplinkybe.

 

VTEK informacija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode