Vyriausybė mažina viešųjų įstaigų skaičių, atsisako jų vykdomos komercinės veiklos

Vyriausybė pasitarime ketvirtadienį pritarė Viešojo valdymo tobulinimo komisijos, pirmininkaujamos Vyriausybės kanclerio Almino Mačiulio, rekomendacijoms dėl tikslingumo valstybei likti viešųjų įstaigų savininke ar dalininke ir pasiūlymams dėl viešųjų įstaigų teisinio reglamentavimo tobulinimo.

Atsižvelgus į Viešojo valdymo tobulinimo komisijos rekomendacijas, nutarta mažinti viešųjų įstaigų, kuriose dalininko ar savininko teises ir pareigas įgyvendina valstybės institucijos, skaičių, atsižvelgiant į šiuos esminius principus: valstybė turėtų dalyvauti tik tose viešosiose įstaigose, kurios vykdo tam tikrą visuomenei naudingą veiklą (turėtų būti nustatytas baigtinis tokių veiklų sąrašas), tik šioms viešosioms įstaigoms valstybės turtas galėtų būti perduodamas panaudos pagrindais.

Valstybė taip pat turėtų atsisakyti viešųjų įstaigų vykdomos komercinės veiklos ir paslaugas įsigyti iš rinkoje veikiančių subjektų, jei tokios paslaugos rinkoje yra teikiamos (išskyrus atvejus, kai tokios paslaugos teikiamos formalųjį mokymą vykdančių institucijų mokymo tikslais). Pažymima, kad valstybė turėtų toliau dalyvauti tik tose viešosiose įstaigose, kuriose ji turi balsų daugumą ir gali daryti lemiamą įtaką tos įstaigos veiklai.

Atlikus tikslingumo valstybei likti viešųjų įstaigų savininke ar dalininke analizę nustatyta, kad 2015 m. rugpjūčio 1 d. valstybė buvo 132 viešųjų įstaigų savininkė ar dalininkė. Atsižvelgiant į tai, kad iš 132 komisijos nagrinėtų viešųjų įstaigų dėl 14 viešųjų įstaigų analizės metu buvo priimti Vyriausybės sprendimai, pasiūlymai pateikti dėl 118 viešųjų įstaigų.

Siūloma tęsti 83 sveikatos, švietimo, kultūros ir sporto paslaugas bei paslaugas verslui teikiančių viešųjų įstaigų veiklą.

Dvi viešąsias įstaigas – Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokamo centrą ir  Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklą, vykdančias veiklą toje pačioje srityje, siūloma reorganizuoti jungimo būdu į vieną įstaigą.

8 viešųjų įstaigų, kurios vykdo komercinę veiklą, arba veikla nevykdoma, dalininko teises pasiūlyta parduoti kitiems asmenims Vyriausybės nustatyta viešosios įstaigos dalininko teisių pardavimo viešo aukciono būdu tvarka. Tai Valstybės institucijų kalbų centras, „Verslininkų namai", „Pranciškonų namai", „Nemuno žiedas“, „Sporto olimpas", Lietuvos aukštojo sportinio meistriškumo sklandymo centras, Vilniaus kolegijos Buivydiškių veterinarijos klinika, Visorių informacinių technologijų parkas.  5 viešųjų įstaigų dalininko teises pasiūlyta perduoti kitoms valstybės institucijoms ar savivaldybėms.

Tris viešąsias įstaigas, kurios nevykdo jokios veiklos, arba kurių vykdomai veiklai valstybei netikslinga turėti atskirą subjektą, siūloma likviduoti. Tai Reabilitacijos centras „Aušveita"; Turizmo centras „Palūšė"; Rumšiškių muziejaus dvaro akademija (jos funkcijas siūloma perduoti Lietuvos liaudies buities muziejui).

Valstybei pasiūlyta likti savininke ar dalininke 15 viešųjų įstaigų, kol bus įvykdytos tam tikros sąlygos (atlikta papildoma analizė, priimti atitinkami teisės aktų pakeitimai ar pasibaigs Europos Sąjungos lėšomis finansuotų projektų finansavimo ir administravimo sutartyse numatytų įpareigojimų laikymosi terminai).  Įvykdžius šias sąlygas, siūlytina iš naujo svarstyti šių viešųjų įstaigų veiklos tikslingumo klausimą.

Taip pat bus imamasi veiksmų likviduoti dvi viešąsias įstaigas, dėl kurių likvidavimo sprendimai jau priimti, ir išregistruoti jas iš Juridinių asmenų registro – Švietimo kaitos fondą ir Olimpinį irklavimo centrą.

Įgyvendinus šiuos pasiūlymus, būtų atsisakyta valstybės dalyvavimo 18 viešųjų įstaigų, valstybė liktų 100 viešosios įstaigos savininkė ar dalininkė. Ministerijoms pagal savo veiklos sritis pavesta pateikti teisės aktų projektus dėl šių pasiūlymų įgyvendinimo.

Taip pat pritarta, kad  būtina užtikrinti viešųjų įstaigų, kuriose dalininko ar savininko teises ir pareigas įgyvendina valstybės institucijos, veiklos atvirumą ir skaidrumą, taip pat užtikrinti, kad viešosioms įstaigoms perduotas valstybės turtas būtų naudojamas pagal paskirtį.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode