Darom/juosta
Teisėjų etika vis dažniau rūpinasi patys teismai

Pernai Teisėjų etikos ir drausmės komisija (toliau – TEDK) apsvarstė ir įvertino 37 teisėjų elgesį – 4 teisėjams buvo iškeltos drausmės bylos, 6 teisėjų elgesys buvo apsvarstytas. TEDK pirmininkas Algis Norkūnas pastebi, kad dėl teisėjų daromų klaidų į komisiją vis aktyviau kreipiasi patys teismų pirmininkai.
„Šiuolaikinėje valstybėje, intensyvėjant visuomeniniam gyvenimui, brandėjant visuomenės sąmonei, didėja piliečių dėmesys teisingumui – žmonės kelia didesnius reikalavimus teisėjų kvalifikacijai ir teisėjų etikai, o patys teisėjai, tai žinodami, skiria didesnį dėmesį etikos reikalavimams“, – sako A. Norkūnas.


2015 metais išryškėjo tendencija, kad teismo pirmininkai vykdydami vidinį ar išorinį teismo veiklos administravimą ir nustatę teisėjų darbo trūkumų nedelsdami kreipiasi į TEDK. Pernai dėl viename apylinkės teisme dirbusių keturių teisėjų padarytų šiurkščių pažeidimų kreipėsi apygardos teismo pirmininkas: du teisėjai dar iki TEDK posėdžio Prezidento dekretu atleisti iš pareigų kaip pažeminę teisėjo vardą.
„Teismų pirmininkų teikimuose ištiriami ne vienkartiniai abejonių keliantys teisėjų veiksmai vieno teismo posėdžio ar proceso metu, o sistemingai daromi akivaizdūs ir šiurkštūs teisėjų veiklos trūkumai“, – pabrėžia A. Norkūnas.
„Sveikintinos visos tendencijos, kurios patvirtina aktyvų ir principingą teismų pirmininkų, Teisėjų tarybos požiūrį į teisėjo drausmę ir etiką, – teigia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) pirmininkas Rimvydas Norkus. – Tai atspindi ne tiek visuomenės, kiek pačios teismų sistemos reiklumą sau pačiai. Patiems matyti ir pripažinti savo trūkumus, kuo principingiau į juos reaguoti iš vidaus, kalbėti apie tai reikliai ir atvirai – jau labai daug ir duoda gerų rezultatų, veikia prevenciškai. O juk dar visai neseniai buvome kaltinami besąlygišku savo „munduro gynimu.“
Tačiau pirmininkas sako pastebintis ir keliančią nerimą tendenciją – teismo sprendimai nepaskelbiami laiku, papildomai pratęsiamas maksimalus sprendimo surašymo terminas arba dėl dirbtinių priežasčių atnaujinamas bylos nagrinėjimas iš esmės. „Tai negali tapti norma. Tikiuosi principingo TEDK požiūrio, kad nebūtų „užgesintas“ teismų administratorių aktyvumas ir tokių situacijų netoleravimas. Neabejoju, kad būtent teismų vadovų kreipimuose į TEDK pateikiamos profesionaliausiai ir labiausiai pasvertos teisėjų etikos problemos. Būtent jų nagrinėjimas tampa reikšminga paskata etikos standartų plėtrai“, – teigia LAT pirmininkas R. Norkus.
2015 metais TEDK gavo 263 skundus, prašymus ir teikimus, iš kurių išnagrinėjo tik 56 proc. 80 proc. gautų skundų buvo nepagrįsti, susiję su bylininkų nepasitenkinimu priimtu teismo sprendimu, bet ne su teisėjų etika. Iš nagrinėtų skundų į TEDK posėdžius pasiaiškinti dėl savo elgesio ir tam tikrų aplinkybių buvo pakviesti 37 teisėjai.
Prieš dvejus metus gaunamų skundų skaičius buvo gerokai didesnis – 332, tačiau išnagrinėtų skundų buvo šiek tiek mažiau – 30, į posėdžius kviestų teisėjų taip pat buvo perpus mažiau – 13. 
„Tai, kad gaunamų skundų mažėja, lėmė teismuose įgyvendinamos priemonės teismų darbui gerinti (pvz., įrašomi teismo posėdžiai), aktyvi teismų vadovų veikla ir principingas požiūris į tai, kad teisėjų etikos reikalavimų būtų laikomasi, taip pat visuomenės informavimas apie TEDK priimtus sprendimus, – sako TEDK pirmininkas. – Ne mažiau svarbus pačių teisėjų mokymas, švietimas ir konsultavimas etikos principų laikymosi klausimais, prisidedantis prie to, kad sumažėtų pagrįstų priekaištų teisėjams dėl etikos principų nesilaikymo ir drausmės pažeidimų.“
TEDK pirmininko nuomone, tai, kad į posėdžius kviečiama vis daugiau teisėjų, rodo principingą teismų vadovų ir savivaldos institucijų požiūrį į teisėjams keliamų reikalavimų laikymąsi.
2015 m. teisėjai toliau gana aktyviai naudojosi galimybe gauti TEDK konsultaciją etikos klausimais. Konsultacijų teikimas teisėjams vertinamas kaip prevencinė TEDK veikla, ji ir toliau išlieka aktuali, svarbi bei perspektyvi.
Nuotraukoje – TEDK pirmininkas Algis Norkūnas (Nacionalinės teismų administracijos archyvo nuotr.)

Gintarė Jankauskienė
Nacionalinės teismų administracijos
Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode