Kviečiama balsuoti dėl Mažeikių garbės piliečio vardo suteikimo

Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) apdovanojimų komisija išrinko du kandidatus Mažeikių rajono savivaldybės garbės piliečio vardui suteikti – AB „ORLEN Lietuva“ generalinį direktorių Michal Rudnicki ir kalvį Algirdą Stankų. Dėl šių kandidatų sulaukta nemažai paraiškų-pasiūlymų ir rekomendacijų. Abu – garsūs ir žinomi. Nuopelnai rajonui skirtingi, svarūs.

MICHAL RUDNICKI – domisi Lietuvos istorija, mūsų krašto praeitimi, kalba lietuviškai, jam įteiktas Žemaičio pasas. Jo vadovaujama įmonė remia daugelį sporto, kultūros, švietimo, sveikatos apsaugos iniciatyvų tiek valstybiniu, tiek savivaldybės lygmeniu. Skiria paramą originalioms idėjoms, krašto kultūros paveldui išsaugoti. Remia visuomenines, žmones su negalia vienijančias organizacijas, kultūros ir švietimo įstaigas, ligoninę. M. Rudnicki dalyvauja renginiuose, bendrauja su paramos gavėjais, diskutuoja, gvildena naujas idėjas. 

ALGIRDAS STANKUS – Lietuvos Respublikos dailininkų sąjungos Monumentaliojo meno sekcijos narys, Lietuvos kalvių sąjungos narys bei vienas jos įkūrėjų, Suomijos kalvių sąjungos garbės narys, Estijos kalvių sąjungos tikrasis ir garbės narys, lenkų, čekų, rusų kalvių sąjungų narys. Tarptautinės kalvystės meno ir amatų šventės Mažeikiuose sumanytojas ir pradininkas. Savo darbais žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Žinias ir patirtį perdavė daugeliui mokinių, taip pat ir savo sūnums, kurie sėkmingai tęsia šeimos tradiciją. 

Kviečiame palaikyti vieną ar kitą kandidatą balsuojant. Tai padaryti galite iki gruodžio 16 d., aktyviai balsuodami Savivaldybės interneto svetainėje www.mazeikiai.lt

Skaitytojų balsai – patariamieji.

Apdovanojimų komisija, įvertinusi visuomenės nuomonės apklausos rezultatus, gautus pareiškimus, publikacijas masinėse informavimo priemonėse, teiks pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl Garbės piliečio vardo suteikimo. Lemiamas balsas – tarybos.

Mazeikiai.lt nuotr.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode