Pranciškus Baltramiejui: tegul tikėjimo vienybė tampa regima bendryste

regimaLapkričio 30 d. liturgijoje minimas Konstantinopolio ekumeninio patriarchato dangiškasis globėjas apaštalas šv. Andriejus. Šventojo Sosto delegacija, vadovaujama Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininko kardinolo Kurto Kocho, dalyvavo Dieviškojoje liturgijoje patriarcho Baltramiejaus katedroje, Šv. Jurgio bažnyčioje Stambule, ir perdavė patriarchui popiežiaus Pranciškaus laišką. 

„Apaštalo Andriejaus, pirmojo pašauktojo ir apaštalo Petro brolio, Konstantinopolio Bažnyčios ir Ekumeninio patriarchato globėjo, šventės proga mintimis kreipiuosi į tave, mylimas broli Kristuje, ir į Bažnyčią, kurią mūsų Viešpats Jėzus patikėjo tavo tarnystei.  Tai darau atsižvelgdamas ne tik į mūsų pačių brolišką draugystę, bet ir į seną bei gilų tikėjimo ir meilės ryšį, siejantį Romos Bažnyčią ir Konstantinopolio Bažnyčią“, – rašo popiežius patriarchui.

Popiežius pamini neseniai įvykusį patriarcho vizitą Romoje, kai jiedu išsakė savo bendrą susirūpinimą dėl pasaulio dabarties ir ateities bei išreiškė įsipareigojimą kartu spręsti visai žmonijos šeimai svarbius klausimus, kūrinijos apsaugą, ateities kartų ugdymą, dialogą tarp skirtingų religinių tradicijų ir taikos siekį. Popiežius taip pat pakartoja įsipareigojimą ryžtingai siekti, kad abi Bažnyčias jungiančio tikėjimo vienybė kuo greičiau taptų ir regima bendryste. „Mylimas broli Kristuje“, – rašo Pranciškus Baltramiejui, – „kelyje į visišką mūsų Bažnyčių bendrystę mus palaiko šventųjų brolių Petro ir Andriejaus, mūsų šventųjų globėjų, užtarimas. Visiška vienybė, kurios trokštame, žinoma, yra Dievo dovana, Šventosios Dvasios malonė. Tegul mūsų Viešpats padeda mums būti pasirengusiems priimti šią dovaną per maldą, vidinį atsivertimą ir atvirumą siekiant atleidimo ir jį teikiant.“ 

Šv. Andriejus – „protokletos“ – pirmas pašauktasis

Andriejus buvo pirmasis Jėzaus pašauktas apaštalas. Prieš tapdamas Jėzaus mokiniu, Andriejus kurį laiką buvo Jono Krikštytojo mokinys. Tai liudija, jog jis buvo ieškantis, Izraelio viltimi gyvenantis žmogus, norintis klausyti Viešpaties žodžio ir juo gyventi. Tą dieną, kai Jonas Jordane krikštijamą Jėzų pavadino „Dievo avinėliu“, Andriejus tapo Jėzaus sekėju.

Jau nuo seniausių krikščionybės laikų Andriejui priskiriamas Kristaus mokymo paskelbimo graikams nuopelnas. Petras, jo brolis, iš Jeruzalės, per Antiochiją, atvyko į Romą, o Andriejus tapo graikų apaštalu.

Abu broliai buvo nukryžiuoti ir abu budelių prašė, kad jų kryžiai būtų skirtingi negu Kristaus kryžius. Apaštalas Petras buvo nukryžiuotas žemyn galva, o tos formos kryžius, ant kurio buvo nukryžiuotas Andriejus iki mūsų dienų vadinamas Andriejaus kryžiumi. Gyvenime abu brolius siejo kraujo giminystė, susiejo juos taip pat kankinystės kraujas, o šiandien jų brolybė yra Romos ir Konstantinopolio Bažnyčių vienybės laidas ir simbolis.

 

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode