Procentai
RETRO

Lietuva suderino pirminę poziciją dėl pasiūlymo apriboti mikroplastiką

pirmineŠiandien REACH komiteto posėdyje Europos Komisija ES valstybių narių atstovams pristatys EK reglamento projektą, kuriame siūlo apriboti tikslingai pridėtų sintetinių polimerų mikrodalelių (mikroplastikų) tiekimąrinkai kosmetikos produktuose, plovikliuose, vaškuose, blizginimo priemonėse, tręšimo, augalų apsaugos ir kituose žemės ūkio bei sodininkystės produktuose, granuliuotame užpilde, kuris naudojamas sintetiniams sporto paviršiams. Minėtame posėdyje valstybių narių institucijos išsakys pirmines nuomones dėl svarbiausių, problematiškiausių nuostatų. 

REACH reglamento XVII priedą siūloma papildyti nauju įrašu, kuriame būtų ribojamas ne tik tikslingai pridėtų sintetinių polimerų mikrodalelių tiekimas rinkai minėtuose plačiai naudojamuose produktuose, tačiau ir nustatomi tam tikri informacijos teikimo ar produktų ženklinimo reikalavimai. 

Lietuva parengė su suinteresuotomis institucijomis ir socialiniais partneriais suderintą pirminę poziciją dėl Komisijos reglamento projekto. 

Lietuva palaiko ES teisės akto projekto tikslą apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą ir būtinas priemones mikroplastikų keliamai taršai mažinti. Palaipsniui uždraudus tiekti  rinkai sintetines polimerų mikrodaleles, sumažės tarša mikroplastikais visose aplinkos komponentuose (vandenyje, dirvožemyje, ore). Apskaičiuota, kad po 20 metų nuo šio apribojimo įvedimo, Europoje bendra mikroplastiko tarša sumažėtų apie 70 %. 

Teigiamai vertiname pasiūlymą nustatyti pereinamuosius laikotarpius, kurie užtikrintų vėlesnį apribojimų reikalavimų tam tikroms produktų grupėms įsigaliojimą ir  laiką pramonei pasirengti tinkamam reikalavimų vykdymui; pritariame informacijos teikimo Europos cheminių medžiagų agentūrai reikalavimų nustatymui, produktų ženklinimo reikalavimų įvedimui. 

Pastaraisiais metais REACH reglamente nustatomų naujų cheminių medžiagų apribojimų formuluotės, sąlygos yra vis kompleksiškesnės, sudėtingesnės ir sunkiau suprantamos tiek institucijoms, tiek ūkio subjektams. Šio pasiūlyto sintetinių polimerų mikrodalelių apribojimo sąlygos taip pat sudėtingos. Todėl akcentuosime, kad siūlomo apribojimo reikalavimai ir sąlygos turi būti aiškios, paprastos, visiems suprantamos, techniškai įgyvendinamos ir patikrinamos. 

Akcentuosime rekomendacinių dokumentų, informacijos teikimo instrukcijų savalaikio parengimo svarbą, nes ūkio subjektams, ypatingai MVĮ, bus reikalinga pagalba tokių kompleksinių reikalavimų įgyvendinimui.  

Be to, Lietuvai gali kilti įgyvendinimo problemų dėl nustatytus reikalavimus atitinkančių laboratorinių pajėgumų tokio mažo dydžio dalelių ir jų sąvybių nustatymui trūkumo, todėl manome, kad būtų tikslinga įpareigoti Europos cheminių medžiagų agentūrą parengti šio reglamento reikalavimus atitinkančių laboratorijų sąrašą, prašysime EK paaiškinti akredituotų bandymo metodų prieinamumą.  

Kadangi siūloma, kad pramoniniam naudojimui skirtų cheminių medžiagų ir mišinių, kuriuose yra sintetinių polimero mikrodalelių, naudotojai kasmet teiktų informaciją apie naudojimą ir išleistų į aplinką sintetinių polimerų mikrodalelių kiekį Europos cheminių medžiagų agentūrai, manome, kad tikslinga parengti suderintą išleidžiamų į aplinką mikrodalelių kiekio apskaičiavimo metodiką, kad pateikta informacija būtų reprezentatyvi. 

Siūlysime, kad lūpų priežiūros gaminių, nenuplaunamų nagų priežiūros gaminių ir dekoratyvinės kosmetikos gaminių ženklinimo reikalavimų įsigaliojimui būtų numatytas pereinamasis laikotarpis, suteikiantis galimybę išparduoti parduotuvėse esančius gaminių likučius, paženklintus pagal senus reikalavimus. 

Derėsimės dėl ilgesnio pereinamojo laikotarpio nenuplaunamos kosmetikos produktams, atsižvelgdami į tinkamų alternatyvų nebuvimą, sąlyginiai mažą į aplinką išleidžiamą metinį mikroplastikų kiekį ir receptūros panašumą su dekoratyvinės kosmetikos priemonių, kurioms EK reglamento projekte siūloma taikyti 12 metų pereinamąjį laikotarpį. Sieksime, kad abiem kosmetikos produktų grupėms pereinamieji laikotarpiai būtų suvienodinti.  

Taip pat derėsimės dėl augalų apsaugos produktų pereinamojo laikotarpio pailginimo, atsižvelgiant į tinkamų alternatyvų nebuvimą ir ilgą laiką, reikalingą pakeisti rinkoje esančių augalų apsaugos produktų formules ir atlikti pakartotinę augalų apsaugos produktų registraciją. 

Šiuo metu kelios Europos Sąjungos valstybės narės yra priėmusios nacionalines teisinio reguliavimo priemones dėl mikroplastikų taršos mažinimo, tačiau skirtingi nacionaliniai apribojimai gali trukdyti ES vidaus rinkos veikimui, todėl apribojimas turi būti suderintas ES lygiu.

 

Aplinkos ministerijos nuotrauka

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode